Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

262.jpg
Deel dit AO-boekje met anderen

Eigen hart en kunsthart

Auteur
AO NR. 262
ISBN
JAAR 1949
Categorie Geneeskunde & gezondheidszorg

Samenvatting

Het hart is de centrale motor, die ingeschakeld is in de bloedsomloop. Het is een orgaan, dat de belangstelling van velen, ik mag wel zeggen: van ons alien heeft. Want ons leven is immers onlosmakelijk verbonden met een goede hart-functie. Laat deze te wensen over, dan ontstaan er velerlei stoornissen. Ja, als het hart het uiteindelijk opgeeft, is het leven er mede gemoeid. Korte tijd stil-staan van dit belangrijke orgaan betekent het einde van het individu. Vandaar de grote interesse, die we overal vinden, wanneer er gesproken wordt over het hart. Daarom ook de grote moeilijkheden, die met onze beschouwingen parallel lopen. Immers, het hart is zo belangrijk, dat het voor vele mensen haast een angstobject wordt, als er over gesproken wordt. Stel je voor, dat hun hart ook eens iets mankeerde I Je kunt de werkzaamheid van je hart zo gemakkelijk controleren. En als het dan eens overslaat I Als het zo fel klopt! Dan zal er wel iets aan mankeren I Het hart is immers zo belangrijk ! Men moet er niet aan denken, dat er iets niet in orde zou zijn. Dan wordt het een obsessie. Bij het grote belang dat het hart heeft bij de voortstuwing van het bloed door het bloedvaatstelsel, en daarmede bij het in standhouden van het leven, is het geen wonder dat men gezocht heeft naar methoden om de bloedstroom kunst-matig aan de gang te houden. Dat zou dan een kunstmatig hart moeten zijn. We kennen al de kunstmatige long, waarmede men de ademhaling aan de gang kan houden, b.v. bij mensen die door kinderverlamming ook het vermogen der ademhalingsspieren verloren hebben. De kunstmatige nier is ook al ver-wezenlijkt, waardoor het mogelijk is de functie van de nier tijdelijk door een apparaat te laten overnemen.
Zou het dan ook niet mogelijk zijn de bloedsomloop intact te houden door een vernuftig apparaat, terwijl het hart van de patient is uitgeschakeld? Ja, denkt men wellicht, zou men met de moderne technische mogelijkheden niet in staat zijn een werktuig te maken, misschien zelfs even groot of mogelijk nog kleiner dan 's mensen hart, dat men al naar behoefte kan inschakelen, het dragende in zijn vestzak of in het damestasje ?
Nu, zover is het nog niet en zal het ook wellicht nooit komen. Want men moet niet vergeten, dat men als men het hart ontheft van zijn taak als motor, men ook verzekerd moet zijn, dat het weer voort zal gaan met kloppen, als men het kunstmatige hart uitschakelt. En dan, men zal toch ook moeten zorgen, dat de bloedsomloop van het hart zelf intact blijft, omdat het hart voortdurend gevoed moet worden, wil het niet afsterven.

Inhoudsopgave

De ontdekking van röntgenstraling:
2811.jpg
2811
De ontdekking van röntgenstraling: -
Hemofilie
2587.jpg
2587
Hemofilie - Cees Smit

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies