Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

166.jpg
Deel dit AO-boekje met anderen

Jamboree

Auteur
AO NR. 166
ISBN
JAAR 1947
Categorie Alle AO exemplaren
AO is alleen via een abonnement verkrijgbaar.
Nu ook gratis te downloaden!
Samenvatting

Een kleine volksverhuizing is thans reeds aan de gang. Uit alle delen van de wereld trekken duizenden padvinders naar Moisson, een klein dorpje in de bocht van de Seine op een afstand van 70 km van Parijs. Van 9 tot 21 Augustus zal hier de grote gebeurtenis in het padvindersleven plaats vinden: de zesde wereld-jamboree, waaraan men ditmaal de veelbetekenende naam ,,Jamboree de la Paix" (Vredesjamboree) heeft gegeven.
Reeds maanden zijn de Fransen in de weer voorbereidingen te treffen om de padvinders uit veertig landen gastvrijheid te kunnen verlenen. Met man en macht spannen zij zich in om het prachtige kampterrein met zijn ideale bodem-gesteldheid en gevarieerde begroeiing in gereedheid te brengen.
Het woord jamboree doet ons Nederlanders direct terugdenken aan de zomerdagen
van 1937 toen 30.000 jongens uit 43 verschillende landen te Vogelenzang broeder-
lijk naast elkaar kampeerden.
Het woord jamboree wekt ook eveneens gedachten op aan de stichter van
de padvindersbeweging, de wereldverkenner, Lord Baden Powell, die ook
aan deze wereldbijeenkomst zo'n romantische naam heeft gegeven.
Wat het woord jamboree betekent?
Honderden malen zal deze vraag aan Baden Powell zijn gesteld en zijn antwoord
was, hoewel niet geheel juist, origineel:
„Wel, de eerste lettergreep van het woord jamboree kennen jullie alien, niet waar'. Dat is jam. Lekker he'. Het begin is dus al goed, net als meestal bij een jamboree. De tweede lettergreep is bore (dit is een Engels werkwoord, dat „vervelen" betekent). Nu is het vreselijk vervelend om je te vervelen op een jamboree, want daarmee verveel je een ander ook. Dat lettergreepje staat er dus om je er aan te herinneren, dat je je nooit vervelen zult! En dan de laatste lettergreep ee. Daar eindigen altijd heel feestelijke woorden op; denk maar aan jubilee. Een jamboree is ook een feest, een feest van vriendschap en vreugde."
Over dit feest van vriendschap en vreugde en over de padvinderij, die zich thans in Nederland over een belangstelling mag verheugen, als nooit te voren, zal deze A.O. iets vertellen en daarbij is ons uitgangspunt het leven van Baden Powell, dat sterk zijn stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van de padvindersbeweging.

Inhoudsopgave

18e Wereld Jamboree
2560.jpg
2560 | € 4,50
18e Wereld Jamboree - J.J. Meij

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies