Platform Profielactueel
2642.jpg
Deel dit AO-boekje met anderen

150 jaar Grondwet

Auteur Frans H. Micklinghoff DeJur
AO NR. 2642
ISBN
JAAR 1998
Categorie Alle AO exemplaren

Samenvatting

In het verleden was de macht van vorsten vrijwel onbegrensd. Dit leidde vaak tot grof machtsmisbruik. Na verloop van tijd gingen de onderdanen zich tegen de absolute vorsten en de al te grote overheidsmacht verzetten, soms via een politieke strijd, soms na bloedige revoluties. De verhouding tussen de vorst of de overheid en het volk werd in de loop der tijd steeds beter en preciezer geregeld in een constitutie of grondwet. Het begrip 'constitutie' is ruimer dan het begrip 'grondwet'. Een grondwetis een geschreven stuk waarin de hoofdlijnen van het staatrecht zijn neergelegd; de term 'constitutie' gebruikt men meer voor de aanduiding van de staatkundige opbouw, ook als die niet in een grondwet is beschreven. De oudste grondwet is die van de Verenigde Staten ( uit 1787). In een constitutionele monarchie is de vorst wel het staatshoofd, maar wordt zijn macht beperkt en nauwkeurig door de grondwet omschreven. Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. De 'moderne' grondwet, die dit jaar 150 jaar bestaat, bevat bepalingen waaraan zowel de regering als de onderdanen zich dienen te houden, zowel wat rechten als plichten betreft. De grondwet is de basis van ons bestaan als staat en staatsburger.

Inhoudsopgave

1 De Unie van Utrecht
3 De staatsregelingen tijdens de Franse Tijd
10 De periode 1814-1848
17 De aanloop naar de grondwet van 1848
20 De grondwet van 1848
23 Grondrechten
26 De verdere ontwikkeling van de grondwet

De Europese grondwet
2827.jpg
2827
De Europese grondwet -
Zelfbeschikkingsrecht van volken
2672.jpg
2672
Zelfbeschikkingsrecht van volken - Wilma Kruger-Reudink
Rechten van kinderen
2456.jpg
2456
Rechten van kinderen -
De rechten van de mens
1992.jpg
1992
De rechten van de mens -
Provinciale Staten. Geschiedenis, bevoegdheden en organ
1907.jpg
1907
Provinciale Staten. Geschiedenis, bevoegdheden en organ -
Rechtspraak in Nederland
1518.jpg
1518
Rechtspraak in Nederland -

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies