Onafhankelijk instituut voor nieuws, kennis en marktadvies in het beroepsonderwijs!

24-25-26-pexels-photo-46012.jpg

Profiel Exclusief: Marc van der Meer over inbedding mbo in de regio

7 aug 2017 | Nieuws

Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer schreef voor Profiel een bijdrage over de regionale inbedding van het mbo. In veel toekomstplannen over het mbo staat de regio centraal. Dat geldt voor het Techniek- en Zorgpact, maar ook voor de onlangs gepubliceerde plannen voor een ‘Leven lang ontwikkelen’. De regionale inbedding van het mbo is allesbehalve een nieuw onderwerp: al sinds de Wet Educatie en Beroepsonderwijs uit 1996 wordt ruimte gezocht voor regionale ontwikkelingen. Nu de dynamiek op de arbeidsmarkt toeneemt en veel jongeren te kampen hebben met baanwisselingen is regionale afstemming toenemend van belang. In het rapport Naar een lerende economie schrijft de WRR (2013, p.14): ‘Het mbo zou als motor van de innovatie in het mkb moeten gaan fungeren’. In dit kader beveelt de WRR aan dat de gehele onderwijs- en kenniskolom actief deel gaat uitmaken van lokale en regionale netwerken.

De auteur is bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij ReflecT, Tilburg Law School en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Hij werkt voor Europese projecten in het kader van dezelfde leerstoel en is tevens onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het beroepsonderwijs.

Voor het hele artikel klik hier

Foto: Pexels

 
 

 
Meer over
 
Vakblad-Profiel-06-2017-p01a-website.gif
16 aug 2017

Mbo-Vakblad Profiel september: 21e eeuwse vaardigheden voor de docent

Mbo-Vakblad Profiel september: 21-ste eeuwse vaardigheden voor de docent
logo-pic_2a.jpg
13 aug 2017

Profiel Exclusief: Stille gym - zelf ervaren hoe het is doof te zijn

Profiel exclusief: Stille gym - ervaren hoe het is doof te zijn
nrox.jpg
8 aug 2017

Profiel Exclusief: NRO wil dat onderzoek bijdraagt aan onderwijsvernieuwing

Profiel Exclusief: NRO wil dat onderzoek bijdraagt aan onderwijsvernieuwing
beeld route.jpg
6 aug 2017

Profiel Exclusief: Kohnstamm Inst. onderzoekt kortere beroepsroute naar het hbo

Profiel Exclusief: Kohnstamm Inst. onderzoekt kortere beroepsroute naar het hbo
Profiel exclusief: Wat vraagt autonoom handelen do
6 aug 2017

Profiel Exclusief: Wat vraagt autonoom handelen door mbo-studenten van docenten?

Profiel exclusief: Wat vraagt autonoom handelen door mbo-studenten van docenten?
Profiel Exclusief: Teams Deltion evalueren in kade
5 aug 2017

Profiel Exclusief: Teams Deltion evalueren in kader van curriculumontwikkeling

Profiel Exclusief: Teams Deltion evalueren in kader van curriculumontwikkeling
Profiel Exclusief: Meer maatwerk in het mbo kan, b
27 jul 2017

Profiel Exclusief: Meer maatwerk in het mbo kan, begin gewoon!

Profiel Exclusief: Meer maatwerk in het mbo kan, begin gewoon!
media.jpg
27 jul 2017

Profiel Exclusief: Wat is creativiteit? - kort essay van een mbo-docent

Profiel exclusief: Wat is creativiteit? - kort essay van een mbo-docent
Creatieve ruimte Labora.jpg
27 jul 2017

Profiel Exclusief: Nimeto, school voor ‘creatieve ruimtemakers’

Profiel exclusief: Nimeto, school voor ‘creatieve ruimtemakers’
20-21-Wellantcollege-39-spuitplaats.jpg
27 jul 2017

Profiel Exclusief: Wellantcollege start 2-talige opleiding Paardensport en -houderij

Wellantcollege start tweetalige opleiding Paardensport en -houderij
Sleutelrol mbo in het rijksbeleid ‘Een leven lang
27 jul 2017

Profiel Exclusief: Sleutelrol mbo in het rijksbeleid ‘Een leven lang leren’

Sleutelrol mbo in het rijksbeleid ‘Een leven lang leren’